LINJA INERTESH, BETONI DHE PJESE KEMBIMI, KONSTRUKSIONE METALIKE

TIRANA DUE shpk pas me shume se 20 vjetesh eksperience ne fushen e konstruksioneve te ndryshme mekanike, impianteve te inerteve, impianteve te pasurimit te mineraleve, impianteve te prodhimit te betonit dhe, firma jone eshte udheheqese ne zhvillimin e kapaciteteve prodhuese ne fushen tone te veprimtarise duke i paraprire kerkesave afat shkurter dhe afat mesem te tregut.

LINJA INERTESH, BETONI DHE PJESE KEMBIMI, KONSTRUKSIONE METALIKE

TIRANA DUE shpk pas me shume se 20 vjetesh eksperience ne fushen e konstruksioneve te ndryshme mekanike, impianteve te inerteve, impianteve te pasurimit te mineraleve, impianteve te prodhimit te betonit dhe, firma jone eshte udheheqese ne zhvillimin e kapaciteteve prodhuese ne fushen tone te veprimtarise duke i paraprire kerkesave afat shkurter dhe afat mesem te tregut.

Linja & Fabrika

Linja Inertesh, Linja Betoni, Linja Asfalti, Linja Kromi, Linja Te tjera…

Makineri

Transportiere, Bunkeret, Ushqysat, Sillosa, Larse, Sita Vibruese, Fronto, Mulli, Makineri te tjera…

Konstruksione

Konstruksione metalike, Kapanone industriale, Bazamente, Struruktura te tjera, Prodhime te tjera…

Pjese kembimi

Mullinje, Fronto, Larese, Sita, Ushqyesa, Transportiere, Ura, Te ndryshme…

Pjese konsumi

Cekica, Korraca, Koprivolante, Sita, Gryke Hyrje, Pllaka anesore, Grila, Nofulla, Frontoje, Rripa…

Pajisje te ndryshme

Paisje per makineri, Paisje per vinca, Elektromotore, Reduktore, Vibratore, Paisje te ndryshme…

INVESTIMI I FUNDIT NGA TIRANA DUE – INSTALIM I IMPIANTIT FOTOVOLTAIK

TIRANA DUE sot numeron mbi 90 impiante te cilat mirembahen, rikostruktohen dhe furnizohen me pjese nderrimi.

CILESIA DHE STANDARTET

KLIENTET TANE

Gjoka Konstruksion, Gjikuria, Vellezerit Hysa, Balfin Group, Ferro Beton, SMO Union, Victoria Invest, Euroteorema, Fushe Kruja Cement, Titan Antea Cement, Lim-Em, Trema Enginiering, IBN, Berdica Cement, Alb Building, Al-Asfalt, Shpresa Al Construction… Klikoni ketu

CILESIA DHE STANDARTET

KLIENTET TANE

Gjoka Konstruksion, Gjikuria, Vellezerit Hysa, Balfin Group, Ferro Beton, SMO Union, Victoria Invest, Euroteorema, Fushe Kruja Cement, Titan Antea Cement, Lim-Em, Trema Enginiering, IBN, Berdica Cement… Klikoni ketu